Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Η αστρολογία υπάρχει και λειτουργεί ως πολύτιμη γνώση, πανάρχαια όσο και ο άνθρωπος. Η αστρολογία προσδιορίζει την σχέση της ύπαρξής μας με το Σύμπαν και αποτελεί το “κλειδί” για να συνειδητοποιήσουμε την ατομικότητά μας σε όλη την πλάση. Το δε ωροσκόπιο μπορούμε να το παραλληλίσουμε σαν ένα εξελικτικό συμβόλαιο που “υπογράψαμε” με το Σύμπαν, όταν ήρθαμε σε ετούτη την ζωή.

Η αστρολογία είναι και παραμένει ανθρωποκεντρική, επειδή συσχετίζει τα ουράνια φαινόμενα με την ζωή μας και με την εξέλιξή μας. Ωστόσο ολοένα περισσότερο τείνει να εγκαταλείψει την μεταφυσική της χροιά. Στον 21ο αιώνα που διανύουμε η αστρολογία αποτελεί τομέα μελέτης και έρευνας, παρέχοντας ενδείξεις και τάσεις, τις οποίες προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε.

Το πιο σημαντικό: τις τελευταίες δεκαετίες η ύπαρξη και η λειτουργία της αστρολογίας έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες στατιστικές έρευνες με διαφορικές εξισώσεις, μιγαδικούς αριθμούς, αναλύσεις Fourier και διπλές τυφλές μελέτες επαλήθευσης (αναφέρομαι στον τόμο “Recent Advances in Natal Astrology” του 1977 που είχα την τύχη να διαβάσω).

Μπορείτε να δείτε μια μικρή σύνοψη εδώ: www.docbenton.com/scientificevidence.pdf

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2001 έχει δημιουργηθεί Ανεξάρτητος Ερευνητικός Οργανισμός με σκοπό να ενθαρρύνει σωστά πρότυπα έρευνας στην αστρολογία και να προωθήσει την χρήση ορθών μεθόδων σε εμπειρικές μελέτες. Πρόκειται για τον Οργανισμό Research Grants for the Critical Study of Astrology (RGCSA). Στόχος του συγκεκριμένου Οργανισμού είναι να διευκολύνει την κριτική μελέτη της αστρολογίας από κλάδους κοινωνικής στατιστικής, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και πολιτισμικών σπουδών, καθώς επίσης να υποστηρίξει την διεθνή συνεργασία για έρευνα στην αστρολογία. www.astrology-research.net


Βιβλία με μελέτες ξένων συγγραφέων που επιβεβαιώνουν την αστρολογία:

* Christopher Benton - Q - Astrology (2022)

* D.W. Sutton - The Astrology Revolution (2014)

* Dean, Mather, Nias, Smit - Tests of Astrology: A Critical Review of Hundreds of Studies (2016)

* Dennis Elwell - Cosmic Loom: The New Science of Astrology (2008)

* Geoffrey Dean & Arthur Mather - Recent Advances in Natal Astrology (1977)

* Garry Phillipson - Astrology and Truth - A Context in Contemporary Epistemology (2019)

* Geoffrey Dean & Ivan Kelly’s - Astrology Under Scrutiny (2013)

* Guy Playfair - The Cycles of Heaven (1978)

* Hans Eysenck & David Nias - Astrology, Science or Superstition (1982)

* Jan Ruis - Statistical analysis of the birth charts of serial killers (2008)

* Michael Bergen - Simple statistics - Astrology Code Synopsis (2014)

* Michel Gauquelin - The Cosmic Clocks - From Astrology to a Modern Science (1967)

* Michel Gauquelin - Birth Times - A Scientific Investigation of the Secrets of Astrology (1983)

* Michel Gauquelin - Cosmic Influences on Human Behavior The Planetary Factors in Personality (1994)

* Paul Westran - A 22nd Century Science - How to Demonstrate that Astrology is True (2018)

* Percy Seymour - The Scientific basis of Astrology (1992)

* Suitbert Ertel & Kenneth Irving - The Tenacious Mars Effect (1996)

* University of Massachusetts - Bruce Scofield - A History and Test of Planetary Weather Forecasting (2010)

..

UNDERSTANDING ASTROLOGY - A critical review of a thousand empirical studies 1900-2020 (είναι 4 τόμοι, 948 σελίδες συνολικά). Προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε μορφή pdf για όσους ενδιαφέρεστε. Από τον ιστότοπο: https://www.astrology-and-science.com/U-aino3.htm


Άλλα σημαντικά αγγλόφωνα βιβλία αστρολογίας (για όσους ενδιαφέρονται):

* A.T. Mann - Lifetime astrology - from conception to transcendence (1990)

* A.T. Mann - The Future of Astrology (2015)

* Aleksandar Imsiragic - Pillars of Destiny - The Fixed Stars in Astrology (2015)

* Alexander Marr - Political Astrology (1988)

* Alison Gwendy Bird - Astrology in education - An ethnography (2007)

* Andre Barbault - The Value of Astrology (2014)

* Andre Barbault - Planetary Cycles (2016)

* Arielle Guttman - The Venus Star Point Getting Straight to the Heart of Your Life With Venus (2013)

* B. V. Raman - Astrology in Predicting Weather and Earthquakes (2003)

* Ben Fitch - Science of Astrology X-rays of the Divine (2016)

* Bernadette Brady - Brady's book of Fixed Stars (1998)

* Bill Tierney - Dynamics of aspect analysis (1980)

* Bill Tierney - Perceptions in Astrology - aspects and patterns (1980)

* Bruce Scofield - The Nature of Astrology (2023)

* Bruno Huber - Aspect Pattern Astrology (2005)

* Carol Tebbs - The Complete Book Of Chart Rectification (2008)

* Carla Pretto - The Symbolism of Astrological Transits An Aid to Reading the Future (2016)

* Carol Rushman - The art of predictive astrology - forecasting your life events (2002)

* Cornelius Geoffrey- The Moment of Astrology: Origins in Divination (1994)

* David Cochrane - The First 32 Harmonics - A Qualitative Study (2012)

* D.M. Hoover - Astrology of Invention - The Men (2013)

* Demetra George - Mysteries of the Dark Moon (1992)

* Doris Chase Doane - Accurate World Horoscopes (1985)

* Dr. Steiner - Gyroscopic Astrology Synopsis (2017)

* Dusty Bunker - Astrologys Hidden Aspects Quintiles and Sesquiquintiles (2018)

* Edward Dewey - Cycles The Mysterious Forces that Trigger Events Sun spots (1971)

* Erin Sullivan - The Astrology of Family Dynamics (2001)

* Esther Leinbach - Degrees of the Zodiac (2012)

* Esther V. Leinbach - Planets & Asteroids - Relationships in Conjunction (1974)

* Frances Sakoian - The Transiting Planets (2009)

* Francis Wylie - Tides and the Pull of the Moon (1979)

* Frank Desmedt - Astronica (1990)

* J.V. Field - Keplers Geometrical Cosmology (1987)

* Jamie Binder - Planets in work -a guide to vocational astrology (1988)

* Jeff Mayo - Astrology A Key to Personality (2011)

* Jeff Thomason - The Cosmos Beyond Perspectives on the Dawning Aquarian Age (2020)

* Joelle Steele - The Astrological Prediction of Earthquakes and Seismic Data Collection (2014)

* John Gribbin & S. H. Plagemann - The Jupiter Effect - the key to earthquakes (1977)

* John Addey - Harmonics in Astrology - An Introductory Textbook to the New Understanding (1977)

* John Martineau - A Little Book of Coincidence - flower pattern orbits (2001)

* John Sandbach - How To Use Harmonics - What Astrological Harmonics Tell (2018)

* Ken Ward - Astrology - The Science of Mind (2017)

* Kenneth McRitchie - Environmental Cosmology (2004)

* Kevin Burk_Astrology - Understanding the Birth Chart (2001)

* Kris Brandt Riske - Llewellyns Complete Book of predictive Astrology (2007)

* Kris Brandt Riske - Predicting Weather Events with Astrology (2014)

* Lance Carter - Planetary Patterns and High Focus Planets in Spherical Astrology (2010)

* Leigh Westin - Beyond the Solstice by Declination (1999)

* Lisa Duncan - The biology of astrology (2015)

* Lois Rodden - Modern transits (1976)

* M. A. Katzenberg - The Mars -Venus Connection -the Astrology of Attraction (2017)

* Marc Edmund Jones - Astrology - How and Why it works (1945)

* Maurice Fernandez - The Professional Astrologer - Building a Successful Astrology Practice (2015)

* Michael Andrew Katzenberg - The Mars-Venus Connection the Astrology of Attraction (2017)

* Michael Harding & Charles Harvey - Working with astrology (1990)

* Michael Huber - Aspect Pattern Astrology (2005)

* Michelle Falis - AstroFix - Planet Combinations - Astrological Brainstorms (2012)

* Michele Finey - The Sacred Dance of Venus and Mars (2012)

* Nicholas Kollerstrom - Interface_astronomical essays for astrologers (2013)

* Nicholas Kollerstrom - Secrets of the Seven Metals - A Bridge Between Heaven and Earth (2014)

* Noel Tyl - Predictions for a new millennium (1996)

* Paul Vandemeer - The Missing Link in Astrology (2013)

* Patricia White - The Venus Phase Cycle 1900-2050, (2012)

* Pete Luce - Mind Tides History from 1500 to 2200, (2022)

* Reinhold Ebertin - Applied Cosmobiology (1972)

* Reinhold Ebertin - The Combination Of Stellar Influences (1972)

* Reinhold Ebertin - The Contact Cosmogram (1976)

* Renn Butler - The Solar Galactic Cycle (2022)

* Richard Grossinger - Pluto New Horizons for a Lost Horizon Astronomy, Astrology, Mythology (2015)

* Richard Hinckley Allen - Star Names Their Lore And Meaning (1963)

* Richard Tarnas - The Passion of the Western Mind (1993)

* Ricki Reeves - The Quindecile - the Astrology & Psychology of Obsession (2001)

* Robert Parry - In Defence of Αstrology - Answer the critics of Αstrology (2005)

* Robin Heath - A key to Stonehenge (1995)

* Rodney Collin - The Theory of Celestial Influence (1954)

* Sally A Lloyd - The Mythos of the Zodiac Signs and Planets (2017)

* Sandra Walker - Introduction to Mundane Astrology - charts of countries (2018)

* Sasha Fenton - What time were you born (2005)

* Stefano Stracuzzi - Mundane Astrology - Outer Cycles Beyond Pluto (2022)

* Thomas Chaote - Book of Stars (2015)

* Tracy Marks - Planetary Aspects (1987)

* Trish MacGregor - The everything astrology book (1999)

* Van K. Golay - Political Astrology of Western Imperialism countries (1994)

* Vivian B. Martin - Astrocycles - how to make the major planetary cycles work for you (1991)

* Vivian E. Robson - The Fixed Stars and Constellations in Astrology (1923)

* Vladimir Petrov Kostov - History and Planetary Influences (2014)

* Wanda Sellar - Chart Shapes The Code to Interpretation (2021)

* Wendy Stacey - Uranus Square Pluto - New Perspectives on the Current Planetary (2012)

* William Lonsdale - Star rhythms readings in a living astrology (1979)

* Wong Y. T. Forecasting the Great Depression (2014)

* Y.K. Bansal - A book on mathematical astrology (2014)

* Yuri Tor - What the Transpersonal Planets Want Or How the Transpersonal Planets Influence (2018)

* Zane Stein - Chiron - Healer and Wholemaker (2020)


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σε όλο το παρόν κείμενο /έγγραφο /άρθρο κατισχύουν τα ακόλουθα:

1)- Απευθύνομαι αποκλειστικά σε ενήλικους, νοήμονες αναγνώστες, που εκφράζετε καλώς την ελεύθερη βούλησή σας. Και το γεγονός πως σας γνωστοποιώ ότι στην εποχή μας η λειτουργία της αστρολογίας επιβεβαιώνεται από πλήθος στατιστικών ερευνών, το κάνω για καθαρά ενημερωτικούς λόγους, απευθυνόμενος σε όσους ενδιαφέρεστε.

2)- Δεν προβαίνω σε προπαγάνδα υπέρ της αστρολογίας. Και δεν έχω ουδένα σκοπό ή πρόθεση να σας επηρεάσω. Επίσης δεν έχω το παραμικρό οικονομικό ή άλλο όφελος να σας επηρεάσω, άμεσα ή έμμεσα, προκειμένου να ασχοληθείτε εσείς ή τρίτοι με την αστρολογία, τώρα ή στο μέλλον.

3)- Η αστρολογία χρησιμοποιεί συμβολική γλώσσα με την οποία μονάχα συμβουλεύει, δεν επηρεάζει. Δείτε το έτσι και μην αφήσετε την αστρολογία να κατευθύνει τις προσωπικές σας αποφάσεις και τον τρόπο της καθημερινής σας ζωής, σύμφωνα με το ρητό “ο σοφός κυβερνάει τα άστρα”.

4)- Σε όλο το παρόν κείμενο /έγγραφο /άρθρο παρουσιάζω sites και τίτλους μελετών και βιβλίων με κάθε επιφύλαξη. Γιατί οι συγγραφείς τους ενδεχομένως να προάγουν και δικά τους συμπεράσματα. Επίσης δεν προσφέρουν καμία εγγύηση. Αφού το ωροσκόπιο ενός εκάστου είναι εντελώς ξεχωριστό και μοναδικό, επειδή το σύνολο των πλανητικών συνδυασμών που το απαρτίζουν σε μια δεδομένη χωροχρονική στιγμή δεν πρόκειται να επαναληφθεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

5)- Εάν προμηθευτείτε και διαβάσετε κάποιον ή όλους τους προλεγόμενους τίτλους, -λόγου χάρη από τα εμφανιζόμενα sites (ιστοτόπους /ιστολόγια), είτε από άλλες πηγές που ίσως βρείτε στο διαδίκτυο-, θα έχετε αποκλειστικά εσείς όλη την ευθύνη για οτιδήποτε τυχόν προκύψει.

6)- Τεκμαίρεστε πλήρως ενήμεροι για όλα τα προπεριγραφόμενα.


Αν θέλετε να αποθηκεύσετε όλο το άρθρο πατήστε ΕΔΩ

Πατήστε ΕΔΩ για επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Αθήνα 03 Ιουλίου 2023

Μιχάλης Βροντάκης